Tjänster

SMI erbjuder sina kunder inom industrin ett komplett program av tjänster: systemställningar, arbetsklättring samt byggtjänster.

SMI utför även smidesarbeten samt betonghåltagning och betongsågning i vägg och golv.

SMI's arbeten kännetecknas av hög kvalitet och utförs av personal med rätt kompetens vilket är en garanti för säkra arbeten på alla lägen.