Om företaget

Huvudkontoret är beläget på Industriområdet Kallax Företagsstad i Luleå.

Här finns alla centrala funktioner och stöd för verksamheten som våra enheter ute på fältet behöver. Här finns även vårt huvudlager med ställningsmaterial, där vi gör alla större underhålls reparationer och genomgångar av material och maskiner. 

I Malmfältet bedriver vi en omfattande betonghåltagning vid vår bifirma SÅAB.

Vi som har vår ordinarie arbetsplats vid HK är Affärschef: Anders Strömbäck, Lagerchef: Jan-Olov Lundh, Platschef Luleå Fyrkanten området, Björn Gustavsson, Arbetsmiljöingenjör Lena Esko Nilsson, Väderskydd Rico Andersen samt de som sköter om allt löpande t.ex: telefonväxel, fakturering, löner och leverantörsfakturor är Gunilla Öqvist, Annica Lindbäck, Susanne Niskanen, Ingela Järvenpää, Tina-Maria Lindmark (Kiruna) och Inger Jonasson (Örnsköldsvik). Produktionschef Syd: Anders Boman sitter i Ö-vik, produktonschef fyrkanten med omnejd: Ulf Sildeman sitter i Luleå och produktionschef Malmfälten Kurt Uusitalo sitter i Kiruna.

Vår affärsidé: att framställa produkter, tjänster och ge service till våra kunder med en sådan kvalitetsnivå, att den tillfredsställer kundernas krav och förväntningar.
Verksamheten skall kännetecknas av hög kvalitet och utföras av personal med rätt kompetens.

Vår kvalitetspolicy: att i dialog med våra kunder uppfyller vi, i all vår verksamhet deras behov och förväntningar på de produkter och tjänster vi erbjuder.

Det innebär:

Att våra kunder inom bygg och industri skall kunna förvänta sig att vi skall erbjuda ett komplett program av ställningar: hängställningar, mobila plattformar och systemställningar.

Att våra kunder skall kunna förvänta sig att vi ska vara det bästa alternativet vad gäller kvalitet, pris, leverans säkerhet.

Att våra kunder skall kunna förvänta sig att våra arbeten utförs enligt de regelverk som finns.