Kontakt

Foto på Anders Strömbäck
 Namn: Anders Strömbäck
 Titel:  VD
 Tele: Växel 0920-223090
 Mobil: 070-189 21 37
 E-post: [email protected]

Foto på Lena Esko Nilsson
 Namn: Lena Esko Nilsson
 Titel:  Arbetsmiljöingenjör
 Tele: Växel 0920-223090
 Mobil: 076-115 07 47
 E-post: [email protected]

Foto på Kurt Uusitalo
 Namn: Kurt Uusitalo
 Titel:  Produktionschef Kiruna, malmfälten
 Tele: 0980-81509
 Mobil: 070-559 13 14
 E-post: [email protected]

Foto på Mats Stålnacke
 Namn: Mats Stålnacke
 Titel:  Arbetsledare SÅAB
 Tele: 0980-303 00
 Mobil: 070-549 35 76
 E-post: mats.stå[email protected]

Foto på Ulf Sildeman
 Namn: Ulf Sildeman
 Titel:  Produktionschef Luleå-Piteå området
 Tele: Växel 0920-223090
 Mobil: 070-1892138
 E-post: [email protected]

Foto på Björn Gustavsson
 Namn: Björn Gustavsson
 Titel:  Platschef Luleå Fyrkantenområdet, SSAB, Transporter
 Tele: Växel 0920-223090
 Mobil: 070-182 92 69, 070-326 54 03, SSAB 070-659 14 40
 E-post: [email protected]

Foto på Charles Johansen
 Namn: Charles Johansen
 Titel:  Platschef Piteå
 Tele: 
 Mobil: 070-326 54 10
 E-post: [email protected]

Foto på Anders Boman
 Namn: Anders Boman
 Titel:  Produktionschef Övik, Umeå området
 Tele: 0660-55050
 Mobil: 070-666 65 73
 E-post: [email protected]

Foto på Johan Lundholm
 Namn: Johan Lundholm
 Titel:  Plats chef Kramfors / Mondi Dynäs
 Tele: 0660-55050
 Mobil: 070-209 44 01
 E-post: [email protected]

Foto på Mikael Johansson
 Namn: Mikael Johansson
 Titel:  Platschef Umeå
 Tele: 090-168125
 Mobil: 070-649 75 91
 E-post: [email protected]

Foto på Torben Printz
 Namn: Torben Printz
 Titel:  KMA
 Tele: 
 Mobil: 070-356 59 86
 E-post: [email protected]

Foto på Jan-Olov Lund
 Namn: Jan-Olov Lund
 Titel:  Lagerchef / logistikansvarig
 Tele: 
 Mobil: 070-326 54 02
 E-post: [email protected]

Foto saknas!
 Namn: Tobias Winberg
 Titel:  Platsansvarig, SSAB Oxelösund
 Tele: 
 Mobil: 076-1159712
 E-post: [email protected]

Foto på Mikael Hallin
 Namn: Mikael Hallin
 Titel:  Platsansvarig SSAB Borlänge
 Tele: 
 Mobil: 079-078 76 62
 E-post: [email protected]

Foto på Rico Andersen
 Namn: Rico Andersen
 Titel:  Väderskydd
 Tele: Växel 0920-223090
 Mobil: 072-454 59 04
 E-post: [email protected]

Foto på Magnus Lagbo
 Namn: Magnus Lagbo
 Titel:  Platsansvarig Oxelösund
 Tele: 
 Mobil: 070-189 21 39
 E-post: [email protected]