Välkommen till Bergnäsets Ställningsmontage

Vi är ett företag som i huvudsak sysslar med montage av byggställningar till industri och entrepenadföretag samt uthyrning av de flesta i marknaden förekommande ställningsfabrikat.

Vi utför även transporter av containers och man-
skapsbodar med vår kranbil som är stationerad i Luleå.

Företaget startades 1978 med fyra årsanställda men ombildades 1985 och fick då namnet Bergnäsets Ställningsmontage. Idag sysselsätter vi ca 200 årsanställda med yrkes och kompetens bevis. Vidareutbildning av vår personal sker kontinuerligt eftersom kraven på de arbeten vi utför hela tiden skärps. Vi är ett av STIB auktoriserat ställningsföretag med dokumenterad kvalitetsplan. Detta borgar för smidighet och funktion i våra åtaganden, samt att vi kan garantera hög kvalitet och leveranssäkerhet vid stora som små projekt.

Vi har underhållsavtal med samtliga större industrier i vårt verksamhetsområde. Vid större ny- och ombyggnads samt reparationsarbeten inom industrin är vi dessutom vanligtvis anlitade.